Vår vision

Vår vision ska på ett pedagogiskt och enkelt sätt fånga det som i vardagen gör att vi levererar en offentlig service med hög kvalitet. proAros existerar bara i mötet mellan brukaren och medarbetaren, mellan eleven och läraren, mellan den gamle och hemtjänstpersonalen, mellan den unge och socialsekreteraren.

Därför är m-ö-t-e-t det centrala i vår verksamhet. Mötet är själva själen i allt vi gör. Om alla hundratusentals möten som sker varje dag är fyllda av kunskap och omtanke, empati och ett professionellt bemötande - ja, då är sannolikheten stor att vi lever upp till högt ställda förväntningar på effektivitet och kvalitet.

Om vi förmår, var och en av oss, i varje stund, i varje träff, i varje möte med brukare, anhöriga, samarbetspartners och uppdragsgivare göra vårt allra bästa då är vi förmodligen en av Sveriges bästa organisationer - en modern kunskapsorganisation.

Därför är vår vision: Alltid bästa möjliga möte

Visionen gäller för alla möten i organisationen, med brukaren och med alla andra vi möter. Den ger möjlighet för medarbetaren att ställa krav på stöd för att nå visionen. Visionen ger bilden av en organisation där alla alltid gör sitt bästa och alltid vill brukarens väl. Om den kulturen, den inställningen genomsyrar proAros styrelse, ledning och arbetsplatser kommer vi att ta oss från förvaltningstänkande till ingredienserna i en modern kunskapsorganisation.

Våra ledstjärnor

Om mötet är det centrala, själva essensen i det vi gör så är kunskap och omtanke ledstjärnor som vägleder mötet. Genom kunskap - att lära ett barn läsa, att ge omsorg till en dement, att stödja en missbrukare, att erbjuda kultur - skapar vi ett mervärde, gör en skillnad för brukaren.

Våra tjänster och våra möten bygger på nära relationer. Brukaren ska ställa krav på oss, och kvaliteten i mötena skapar vi tillsammans med brukaren. I den meningen är brukaren hela tiden delaktig. Vårt sätt att skapa kvalitet och högt brukarvärde är att visa omtanke i allt vi gör. För att ge våra medarbetare stöd och riktning måste de alltid vägledas av viktiga ledstjärnor.

Våra ledstjärnor är: Kunskap och Omtanke