Hur avslutar jag måltidsavgiften för mitt barn?

Du kan när som helst avsluta betalningen av måltid för ditt barn.

Endast du som vårnadshavare för barnet kan säga upp avgiften för måltid. Det gör du enklast genom att ringa placeringsenheten i kommunen på telefon 021-39 06 00. Det går också bra att maila dit på skolplacering@vasteras.se Kom då ihåg att du måste uppge barnets namn, personnummer och vilken fritidsklubb det gäller. Betalningen upphör då med en månads fördröjning.

Har du fler frågor och funderingar kring detta så ta gärna kontakt med personalen eller chef för den aktuella fritidsklubben.