Hjälp oss att bli bättre!

Har du några synpunkter på fritdsklubbens verksamhet? Tycker du att något kan göras på ett bättre eller annorlunda sätt? Du som förälder kan hjälpa oss att förbättra verksamheten. Har du idéer och förslag så hör av dig till din fritidsklubb!

Du kan också lämna synpynkter via ett e-formulär på stadens hemsida. Klicka här för att komma dit. Om synpunkterna riktar sig till en specifik verksamhet så glöm inte att uppge vilken fritidsklubb det gäller. Vår målsättning är att du ska ha ett svar från oss inom en vecka.