Försäkring

Alla barn, elever och ungdomar i Västerås stads kommunala skol- och fritidsverksamheter, fristående förskoleverksamheter samt upphandlade vuxenutbildningar är olycksfallsförsäkrade.

Försäkringen gäller alla kommunala fritidsklubbar. Mer information om olycksfallsförsäkring och hur du ska gå tillväga med en skadeanmälan hittar du på Västerås stads hemsida. Klicka på försäkring vid olyckor för mer information.

Du kan också få hjälp av personalen på ditt barns fritidsklubb.