Hur anmäler jag mitt barn för måltid?

Anmälan för måltidsavgift görs via en blankett som du kan hämta här eller på respektive fritidsklubb.

För att kunna anmäla måltid för ditt barn på fritidsklubb så får inte barnet vara inskriven på fritidshem. Uppsägningstiden på fritidshem är två månader och därför bör du vara ute i god tid innan ditt barn börjar på fritidsklubben.

Här nedan hittar du en digital version av måltidsanmälan. Fyll i och skicka till adressen som står längst ner på blanketten. Det går självklart också att lämna den till den aktuella fritidsklubben. När anmälan har registrerats kommer en faktura att skickas till den angivna adressen varje månad.

Bifogade filer