Personal på Viksängs Fritidsklubb

Vi som arbetar här:

Alexander Markianos, Avdelningschef
tel: 021-391976
alexander.markianos@vasteras.se

Helgurd Hajo
helgurd.hajo@vasteras.se

Tina Runesson, folkhälsovetare
tina.runesson@vasteras.se

Joakim Diffang, fritidsledare
joakim.diffang@vasteras.se