Veckoschema 2018

På Viksängsklubben händer det alltid något. Vi har veckor som är fullspäckade med aktiviteter av olika slag. Några gånger per termin har vi även temaveckor då vi fokuserar lite extra på just ett tema som t.ex. kärlek eller trygghet. Vi låter barnen själva styra över mycket av innehållet i vår verksamhet genom idélappar och röstning. Därför ser varje vecka lite annorlunda ut än den förra. Schemat för höstterminen 2018 ser ut som följande:

måndagar: Barnens aktivitet*
tisdagar: Idrottshallen**
onsdagar: Barnens aktivitet*
torsdagar: idésprutan***
Fredagar: Äntligen Fredag**** fram till kl. 16:00, därefter spenderar vi resterande del av fredagen utomhus.

Mellanmål serveras var dag för de som är anmälda, från kl. 14:30 (för anmälan av måltidsavgift klicka här)

*Barnens aktivitet: Är en aktivitet som barnen själva lämnat in önskemål om genom att skriva en idélapp. Förslaget har sedan tagits upp för röstning på idésprutan.

**Idrottshallen: På tisdagar mellan kl. 15:00 och 16:00 har vi tillgång till Viksängsskolans idrottshall där vi utför olika aktiviteter med mer fysisk karaktär.

***idésprutan: Detta är vårt sätt att låta barnen själva få bestämma innehållet i verksamheten genom att själva komma med förslag om aktiviteter, inköp och fredagsmys. Alla barn som är på klubben får rösta på det förslag de tycker bäst om.

****Äntligen fredag: På fredagar myser vi till det på lite olika sätt. Ibland har vi något extra gott till mellanmål och ibland ser vi på film, ordnar disco eller hittar på något annat mysigt för att avsluta veckan på bästa sätt.

Temaveckor & temadagar

Under året har vi ett par temaveckor där vi satsar extra med fokus på teman som vi tycker är extra viktiga eller roliga. De temaveckor som vi har under 2018 är följande:

Kärleksveckan, (vecka.7) - en vecka fylld med kärlek i alla dess former.
Trygghetsveckan, (en vecka september eller oktober) - en vecka där vi fokuserar på vad trygghet är och hur vi alla ska känna oss än mer tryggare på klubben.
Animationsveckan (vecka 47) - en vecka där vi producerar en animerad kortfilm i olika moment ofta med musikhjälpens tema som grund.
Musikhjälpen (en vecka i december) - en vecka där hela klubben hjälps åt att samla in pengar, genom att panta till förmån för musikhjälpen.

Utöver våra temaveckor uppmärksammar vi även högtider så som jul, påsk, halloween mm. samt temadagar, vilka är: spadagar (1 gång per termin), mensdag (1 gång per termin) och "vad är hot och våld?".

För frågor av alla dess slag är ni välkomna att besöka oss eller ringa på telefonnr. 021-390834

 

Varmt välkomna in till oss på Viksängsklubben!