Trivselregler och likabehandling

För oss är det viktigt att alla trivs och känner sig trygga på klubben. Vi har några regler som vi följer upp med barnen regelbundet och en plan för hur vi ska agera i olika situationer

Det är viktigt för oss att du som kommer till fritidsgården/klubben trivs och är trygg i vår verksamhet.

Du kan förvänta dig att vi i personalen bemöter dig på ett bra sätt och lyssnar på dina åsikter.

Vi är nyfiken på om du har förslag på hur verksamheten kan blir bättre, berätta gärna för oss i personalen om dina tankar.

Vi förväntar oss att du bemöter alla på ett bra sätt och att du lyssnar på oss i personalen.

Du kan förvänta dig att vi i personalen agerar och säger till vid kränkningar.

Vi har plikt att anmäla till andra myndigheter om vi känner stark oro för något barn

Här hittar du vår plan för likabehandling >>