Har du synpunkter på verksamheten eller vill du ge oss beröm?

Vi vill alltid bli bättre!

Om du har  synpunkter eller förslag till förbättringar så vill vi gärna höra det.
Använd gärna det bifogade dokumentet här nedan som du sedan kan lämna till personalen på arbetsplatsen

Bifogade filer