Alltid bästa möjliga möte

Ingen som besöker oss ska gå från oss med en känsla av att mötet var misslyckat.

 Detta uppnår vi genom

- att vi tar personligt ansvar för varje möte.
- att vi alltid hjälper och stöttar varandra (utan att ta över)
- att vi är förberedda inför aktiviteter/möte.
- att vi aktivt lyssnar och bekräftar den vi möter.
- att vi är ärliga och respektfulla i varje möte.
- att vi ger tid till möten och där tid inte finns erbjuder en ny tid.
- att vi utvärderar hur vi lever upp till visionen.
- att vi möjliggör för kompetensutveckling.
- Att vi använder oss av lösningsfokuserat arbetssätt.

Svåra möten klarar vi genom

- att behålla lugnet, lyssna och inte gå i försvar.
- att vi har ögonkontakt och tänker på kroppsspråket.
- att skilja på sak och person.
- att vara nyfikna och ta reda på fakta.
- att styra mötet till separat rum vid behov.
- att lyssna till den goda intentionen och inte ge upp.
- att ta hjälp av varandra vid behov.
- att hänvisa vidare vid behov.
- att ta hjälp av handledning vid behov.
- att vi använder oss av klagomålshantering.
- att vi använder oss av lösningsfokuserat arbetssätt.