Trivselregler och likabehandling

För oss är det viktigt att alla trivs och känner sig trygga på klubben. Vi har några regler som vi följer upp med barnen regelbundet och en plan för hur vi ska agera i olika situationer

Trivselregler på vår Fritidsklubb

1 Vi vill att du som kommer till Klubben trivs och är trygg i vår verksamhet.

2 Du kan förvänta dig att vi i personalen bemöter dig på ett bra sätt och lyssnar på dina åsikter.

3. Vi förväntar oss att du inte kränker någon med ord eller handling.

4. Du kan förvänta dig att vi personal säger till den som kränker någon annan.

5. Vi förväntar oss att du lyssnar på oss personal som säger till.

6. Vid allvarliga händelser informerar vi föräldrar.

7. Har du förslag på hur verksamheten kan blir bättre, så vill vi gärna att du berättar det för oss personal.

Här hittar du vår plan för likabehandling >>