Pettersbergs Fritidsklubb

På Pettersbergs fritidsklubb kan du sysselsätta dig med en massa saker men vår huvudinriktning är hälsa, idrott, skapande, musik och film.

Våra vanligaste aktiviteter
Hälsa: Vi serverar barnen nyttigt mellanmål varje dag och näringsrik lunch på loven. Vidare är barnen ute varje dag.

Idrott: Vi har tillgång till S:T Illians skolans gymnastiksal ett par gånger i veckan samt konstgräsplan vid väderlek. Där vi då kan bedriva bollspel i olika former, lekar mm

Musik: Vi har en komplett digital inspelningsstudio där vi hanterar Mac´s programvaror som också barnen får lära sig att använda.

Film: Vi jobbar mycket med film via videokamera och/eller mobiltelefon. Även där använder vi Mac´s programvaror för redigering som också barnen får lära sig grunderna i.

Skapande: Vi erbjuder barnen skapande i olika former regelbundet.

Demokrati: Alla fritidsklubbar i Västerås deltar i klubbrådet som är ett forum där två barn från respektive fritidsklubb är med och påverkar vad som händer på klubbarna i Västerås både på loven och under skolterminerna.

Övrigt: Vi har ett brett utbud av öppen verksamhet som barnen tar del av varje dag såsom; pingis, biljard, allehanda sällskapsspel, datorer, tv-spel, bakning mm Vidare utser barnen två representanter till klubbrådet.

Har du ideer så kom med dem!

Kontaktuppgifter:
021-39 08 24

Avdelningschef
Karin (Kajsa) Andersson, 021- 39 30 37
karin2.andersson@vasteras.se

Vi som arbetar här:

Bedros, Kent, Susanne, Vercin & Kajsa

Du hittar även våran verksamhet på Facebook, Instagram, Google+ och Youtube.