Klubbrådet

Fritidsklubbarna i Västerås har ett gemensamt klubbråd där några barn från varje verksamhet få vara med och tycka till i olika frågor.

Klubbrådet ställer frågor till och får frågor från ledningsgruppen för fritid och förebyggande och klubbnätverket*. Det fungerar även som en remissinstans i frågor som rör gemensamma satsningar. På mötena berättar också barnen om vad de gör på sina klubbar och ger tips på sådant som varit lyckat och roligt. Varje klubb har två barn som representerar sin klubb under ett läsår.

Under läsåret 2013/2014 har de gemensamma satsningarna varit "The Club" under höstlovet, "Påskharen" under påsklovet samt sport- och skapande dag med disco i klöverhallen under sportlovet. En extra satsning görs för alla klubbar under majmånad med den interaktiva historiska stadsvandringen kallade ”tidstjuven”.

Ansvarig för klubbrådet 2014/2015 är:

Charlotte Kvarnström 021 – 392475                        charlotte.kvarnstrom@vasteras.se

* I klubbnätverket sitter representanter med fritidsledare från varje klubb.